دیدار مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان با معاونت اعتبارات بانک ملی استان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کردستان خسروی مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان در راستای تسهیل در روند اعطای تسهیلات به زندانیان جرائم غیرعمد، با معاون اعتبارات بانک ملی اسن استان دیدار نمود. 

در این دیدار که اسعد ورمزیار معاون نمایندگی ستاد دیه کردستان نیز حضور داشت تدابیر لازم در راستای موضوع جلسه اتخاذ گردید