ستاد دیه کردستان تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کردستان، این ستاد مردمی در راستای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پرونده17 زندانی جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر عاجل جهت کمک به آزادی آنان نیز صورت پذیرفت.

خسروی مدیرعامل ستاد دیه کردستان در این باره گفت: خوشبختانه حمایت خیرین و فرهنگ سازی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد موجب شده تا شاکیان پرونده های این دسته از زندانیان با بخشش مبلغی از مطالبات خود این ستاد مردمی را در آزادی تعداد بیشتر زندانی یاری دهند.