پرونده 21 زندانی جرائم غیرعمد در جلسه امروز ستاد دیه کردستان بررسی گردید

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کردستان ستاد دیه شعبه این استان در راستای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تشکیل جلسه داد.

محمد خسروی  مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان و همچنین معاون اداری و مالی زندانهای استان در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین، تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در استان را 263 نفر اعلام نمود و گفت: خوشبختانه با همت اعضای هیأت امنای این ستاد مردمی، جلسات ستاد به صورت منظم  برگزار می گردد که در این راستا و از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته شده تعداد 138 زندانی جرائم غیرعمد را از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردانیم.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کردستان، گذشت شاکیان از قسمتی از مطالبات خود را بی تاثیر از آزادی تعداد 138 زندانی جرائم غیر عمد ندانست و بیان داشت: مردم نیک اندیش کردستانی از ابتدای سال جاری تاکنون با گذشت حدودا 4 میلیارد تومان از مطالبات خود، تاثیر بسزایی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از زندان داشته اند.